ആറ്റിങ്ങൽ പൂവൻപാറയിൽ വാഹനാപകടം

Jan 10, 2024

ആറ്റിങ്ങൽ പൂവൻപാറയിൽ വാഹനാപകടം. അശ്രദ്ധമായി റോഡിന് കുറുകെ പോയ ഇരുചക്ര വാഹനത്തെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ മൂന്നു വാഹനങ്ങൾ ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോയ മൂന്നു വാഹനങ്ങളും ഒന്നിന് പുറകിലായി ഇടിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കൊല്ലം ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന കാറിന്റെ പിൻഭാഗവും ചടയമംഗലം ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ഒംനി വാനിന്റെ മുൻഭാഗവും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും ഗുരുതര പരിക്കുകളില്ല.

LATEST NEWS