വാട്ടർ അതോറിട്ടി ഓഫീസിൽ നടത്തിയ ഉപരോധസമരത്തിൽ ജീവനക്കാരനെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി പരാതി

Jan 6, 2024

ആറ്റിങ്ങൽ: അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചയാത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലൈജുവിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിട്ടി ഓഫീസിൽ നടത്തിയ ഉപരോധസമരത്തിൽ ജീവനക്കാരനായ സുജിത്തിനെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് ആറ്റിങ്ങൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. എന്നാൽ ഉപരോധം നടത്തുന്ന വനിതകൾ അടക്കമുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലുടെയുള്ള ജീവനക്കാരൻ അടിക്കടിയുള്ള യാത്ര വിലക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് സമരക്കാർ പറഞ്ഞു. പോലീസ് എത്തി സ്ഥിഗതികൾ ശാന്തമാക്കി.

LATEST NEWS