അറേബ്യൻ ഫാഷൻ ജൂവലറിയിൽ തൊഴിൽ അവസരം

Nov 8, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ അറേബ്യൻ ഫാഷൻ ജൂവലറിയിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
1) ഫ്ലോർ മാനേജർ (ഫീമെയിൽ) വയസ് 20 – 30
2) സെയിൽസ് അസ്സിസ്റ്റൻസ് (മെയിൽ) വയസ് 25- 30
3) ഓഫീസ് ബോയ് വയസ് 20 -25
4) ടെലികോളർ (ഫീമെയിൽ) വയസ് 20 – 30

എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ : 9605488829

ADVT.

LATEST NEWS
മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഇന്നും നാളെയും റെഡ് അലര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴയില്‍ അതിതീവ്രമഴയില്ല; വെള്ളിയാഴ്ച വരെ പെരുമഴയ്ക്ക് സാധ്യത

മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഇന്നും നാളെയും റെഡ് അലര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴയില്‍ അതിതീവ്രമഴയില്ല; വെള്ളിയാഴ്ച വരെ പെരുമഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെയും ന്യൂനമര്‍ദ്ദ പാത്തിയുടെയും സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത്...