ആറ്റിങ്ങൽ നഗരത്തിൽ 72 പേർ കൊവിഡ് ബാധിതർ

Oct 6, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 72 പേരാണ് കൊവിഡ് ബാധിതർ. ഇതിൽ 66 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷേനിലും, 5 പേർ ആശുപത്രിയിലും, 1
പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി യിലും കഴിയുന്നു. ഇന്ന് നഗരത്തിൽ 20 പേർ രോഗമുക്തരായി. കൂടാതെ ഇന്ന് പട്ടണത്തിൽ പുതിയതായി 5 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 63 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ ഇന്ന് വലിയകുന്ന് താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ നിന്നും ആകെ 128 പേർ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇതിൽ 50 പേർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിന്നുള്ളവരും, 78 പേർ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രമ്യസുധീർ അറിയിച്ചു.

*വാർഡിലെ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം*

വാർഡ് 1 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 2 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 3 ൽ ഫലം ലഭ്യമല്ല
വാർഡ് 4 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 5 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 6 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ്‌ 7 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 8 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 9 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 10 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 11 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 12 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 13 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 14 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 15 ൽ 7 പേർ
വാർഡ് 16 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 17 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 18 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 19 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 20 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 21 ൽ 5 പേർ
വാർഡ് 22 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 23 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 24 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 25 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 26 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 27 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 28 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 29 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 30 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 31 ൽ 4 പേർ

*നഗരസഭ വാർഡ് 3 (പൂവമ്പാറ) ലെ കൊവിഡ് പ്രതിദിന കണക്ക് വാർഡിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ പ്രസ്തുത വാർഡിലെ ഇന്നത്തെ കൃത്യമായ കൊവിഡ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല*

LATEST NEWS
‘ചിലര്‍ പണപ്പിരിവിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നു’; മദ്യനയത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ചര്‍ച്ച പോലും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്

‘ചിലര്‍ പണപ്പിരിവിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നു’; മദ്യനയത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ചര്‍ച്ച പോലും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം: ബാര്‍കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന ശബ്ദരേഖയെ സര്‍ക്കാര്‍ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ്...