മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത്‌ അധ്യാപക ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നു

Oct 30, 2021

മണമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ (മണമ്പൂർ യൂപിഎസ്. കുളമുട്ടം എൽപിഎസ്.)ഒഴിവ് വരുന്ന അധ്യാപക തസ്തികളിലേക്ക് താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനായി അധ്യാപക ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കും. നിലവിൽ രണ്ട് ഒഴിവുകളുണ്ട്. പിറകെ ഒഴിവ് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുമായിരിക്കും നിയമനം. താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ നവംബർ 3ന് പഞ്ചായത്ത്‌ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ രാവിലെ 10.30ന് നടക്കുന്ന വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ വിൽ പങ്കെടുക്കുക.

LATEST NEWS
ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഡല്‍ഹി: ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായപരിധി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് റെഗുലേറ്ററി...

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ വലതുകൈ നഷ്ടപെട്ടിട്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പൊരുതിയാണ്...