പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് ആശംസകാർഡ് അയച്ച് ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ

Oct 9, 2021

സേവാസമർപ്പൺ അഭിയാന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ച് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് കാർഡ് അയച്ച് ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകർ. നാവായിക്കുളം പോസ്റ്റോഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പൈവേലിക്കോണം ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ നാവായിക്കുളം അശോകൻ, അരുൺ കുമാർ നേതാക്ക ജയ തങ്കപ്പൻ, ശങ്കരനാരായണൻ, മനു, കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

LATEST NEWS