ആറ്റിങ്ങൽ ബൈപാസ് നഷ്ടപരിഹാര അദാലത്ത് അഡ്വ.അടൂർ പ്രകാശ് എം.പി സന്ദർശിച്ചു

Oct 23, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ ടൗൺ യു.പി.എസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആറ്റിങ്ങൽ ബൈപാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ട പരിഹാര അദാലത്ത് ആറ്റിങ്ങൽ എം.പി അഡ്വ. അടൂർ പ്രകാശ് സന്ദർശിച്ചു. ബൈപ്പാസിന് വേണ്ടി ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം വേഗത്തിൽ നൽകുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറേറ്റിൽ പോകുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അദാലത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. അദാലത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എം.പി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി.

ഇങ്ങനെ ഒരു അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഭൂമി വിട്ടുനൽകി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനു അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വളരെ ഗുണകരമായി എന്ന് അദാലത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എം.പി മടങ്ങിയത്.

LATEST NEWS
ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഡല്‍ഹി: ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായപരിധി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് റെഗുലേറ്ററി...

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ വലതുകൈ നഷ്ടപെട്ടിട്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പൊരുതിയാണ്...