ആറ്റിങ്ങൽ നഗരത്തിൽ 96 പേർ കൊവിഡ് ബാധിതർ

Oct 15, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 96 പേരാണ് കൊവിഡ് ബാധിതർ. ഇതിൽ 86 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷേനിലും, 6 പേർ ആശുപത്രിയിലും, 4 പേർ സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി യിലും കഴിയുന്നു. ഇന്ന് നഗരത്തിൽ 20 പേർ രോഗമുക്തരായി. കൂടാതെ ഇന്ന് പട്ടണത്തിൽ പുതിയതായി 12 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 67 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രമ്യസുധീർ അറിയിച്ചു.

*വാർഡിലെ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം*

വാർഡ് 1 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 2 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 3 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 4 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 5 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 6 ൽ 5 പേർ
വാർഡ്‌ 7 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 8 ൽ 13 പേർ
വാർഡ് 9 ൽ 2 പേർ
വാർഡ് 10 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 11 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 12 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 13 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 14 ൽ 9 പേർ
വാർഡ് 15 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 16 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 17 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 18 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 19 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 20 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 21 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 22 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 23 ൽ 13 പേർ
വാർഡ് 24 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 25 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 26 ൽ 1 ആൾ
വാർഡ് 27 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 28 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 29 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 30 ൽ 0 പേർ
വാർഡ് 31 ൽ 0 പേർ

LATEST NEWS
പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുളള ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ ഇന്ന്...