നിഷാദ് (50) നിര്യാതനായി

Oct 7, 2021

പെരുമാതുറ : പെരുമാതുറ മാടൻവിള കളിയിൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മകൻ നിഷാദ് (50) നിര്യാതനായി.

മാതാവ് : ഖലീല

ഭാര്യ : ഷീബ

മക്കൾ : നിഷാൻ, നവാഫ്‌, നിഷിദ, നാദിയ, നസ്രിയ മരുമക്കൾ : ഉനൈസ്, ഹാരിസ്
കബറടക്കം പെരുമാതുറ വലിയപള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു.

LATEST NEWS