കലാഭവൻ മണി സേവന സമിതി പ്രസിഡന്റ് അജിൽ മണിമുത്തിന്റെ മാതാവ് നിര്യാതയായി

Nov 4, 2021

കലാഭവൻ മണി സേവന സമിതി പ്രസിഡന്റ് അജിൽ മണിമുത്തിന്റെ മാതാവ് സുമതി. വി (76)
(കോളൂർ ചരുവിള പുത്തൻവീട് കോളൂർ, ഊരുപോയ്ക പി ഒ ആറ്റിങ്ങൽ) നിര്യാതയായി.
മക്കൾ: അനിൽകുമാർ, സുനിൽകുമാർ, അജിൽ മണിമുത്ത്.
മരുമക്കൾ : രമ്യ, ലളിത, രജനി

LATEST NEWS
നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ...