കടയ്ക്കാവൂർ തെക്കുംഭാഗം വാർഡിൽ ഇ – ശ്രം രജിസ്റ്ററേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

Nov 1, 2021

കടയ്ക്കാവൂർ തെക്കുംഭാഗം വാർഡ് മെമ്പർ രേഖ സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലയ്ക്കാമുക്ക് CSCയും സേവാഭാരതി തെക്കുംഭാഗം യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി സഹകരിച്ച് ഇ ഹെൽത്ത് ഐഡി, ഇ – ശ്രം ഐഡി എന്നിവയുടെ രജിസ്ട്രേൻ ആവശ്യത്തിലേക്കായി 8-ാം വാർഡിൽ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ രേഖ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ഇ – ശ്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ഭീമാ യോജന വഴി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷ്വറൻസിൽ സൗജന്യമായി അംഗത്വവും നൽകുന്നുണ്ട്.

LATEST NEWS
ഏലൂരില്‍ അണ പൊട്ടി ജനരോഷം, ചീഞ്ഞ മീനുകള്‍ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ഓഫീസിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കര്‍ഷകര്‍

ഏലൂരില്‍ അണ പൊട്ടി ജനരോഷം, ചീഞ്ഞ മീനുകള്‍ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ഓഫീസിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കര്‍ഷകര്‍

കൊച്ചി: പെരിയാറില്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാരും...