എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു

Oct 8, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: കർഷകവേട്ടയ്ക്കെതിരെ എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും യോഗവും എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ നോർത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.എസ്.ടി.എ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റുമായ എസ് സതീഷ്കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി അനിൽ സ്വാഗതവും എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ ഏര്യ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

LATEST NEWS