ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ.ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസിംഗ് മെഷീനുകൾ സംഭാവന ചെയ്തു

Nov 3, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുന്നതിനായി ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെയും സഹായത്തോടെ എട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചു. നാരായണീയം റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ, സാക്ഷരതാ പ്രേരക് മിനി രേഖ, സുൽത്താൻ കാറ്ററിംഗ്, വിവിധ വ്യക്തികൾ, സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ എന്നിവരാണ് മെഷീനുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തത്.

LATEST NEWS