ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ.ടൗൺ യുപിഎസിൽ അധ്യാപക ഒഴിവ്

Oct 31, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ, ജൂനിയർ ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ എന്നീ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ.ടൗൺ യുപിഎസിൽ അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2.11.2021 ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയ്ക്ക് അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

LATEST NEWS