ജയപാലൻ (77) അന്തരിച്ചു

Oct 12, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: കൊടുമൺ സന്തോഷ് നിവാസിൽ ജയപാലൻ (77, Ex. Service man / Rtd. KSRTC Driver) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: സുപ്രഭ. മക്കൾ: സന്തോഷ്.ജെ, സരോഷ്. ജെ. മരുമക്കൾ: ബനീഷ്യ ബി, ജാസ്മിൻ.

LATEST NEWS