ജഗനാഥൻ പിള്ള (90) നിര്യാതനായി

Nov 25, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: ആറ്റിങ്ങൽ കുഴിമുക്ക് മഹസിൽ ജഗനാഥൻ പിള്ള (90) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ശാരദ അമ്മ (റിട്ട.അധ്യാപിക)
മക്കൾ: ഗീതാകുമാരി ജെ എസ് (റിട്ട. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ജി.യു.പി.എസ് കടകം), മഞ്ജു ജെ എസ് (ടെക്നോപാർക്ക്)

LATEST NEWS
പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുളള ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ ഇന്ന്...