ജിതിൻ (31) അന്തരിച്ചു

Dec 1, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: കവലയൂർ അമ്മൻനട ലൗഡയലിൽ പരേതനായ രാജൻ ആചാരിയുടെ മകൻ ജിതിൻ (കണ്ണൻ, 31) അന്തരിച്ചു. കരൾ സംബന്ധമായ രോഗത്തിന് എറണാകുളം അമൃത ആശുപതിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സംസ്കാരം ഇന്ന് (1-12- 21 ) പകൽ രണ്ടിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. ഭാര്യ: ജ്യോതി ജിതിൻ. മാതാവ് : ബേബിരാജൻ.

LATEST NEWS