ആറ്റിങ്ങലിലെ പ്രമുഖ സ്റ്റിച്ചിങ് സെന്ററിൽ സ്റ്റാഫുകളെ തേടുന്നു

Nov 8, 2021

ആറ്റിങ്ങലിലെ പ്രമുഖ സ്റ്റിച്ചിങ് സെന്ററിലേക്കായി സ്റ്റാഫുകളെ തേടുന്നു. തയ്യൽ അറിയാവുന്ന, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് (സ്ത്രീ/ പുരുഷൻ) ബന്ധപ്പെടാം.

താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപെടേണ്ട നമ്പർ: 9633035638

advt.

LATEST NEWS
തിരുവനന്തപുരത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തില്‍ 5 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം

തിരുവനന്തപുരത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തില്‍ 5 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം

തിരുവന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കഠിനകംകുളത്ത് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്....