കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം: 900 പോയിന്റ് മറികടന്ന് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ രണ്ടാമത്

Jan 8, 2024

കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം: 900 പോയിന്റ് മറികടന്ന് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ രണ്ടാമത്.

901 പോയിന്റുമായാണ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂരിനെ മറി കടന്നത് . 897 പോയിന്റുള്ള കണ്ണൂർ രണ്ടാമതാണ്.

പാലക്കാട് 893 പോയിന്റുമായി തൊട്ട് പിന്നിലുണ്ട്.

തൃശൂർ 875 പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

മലപ്പുറം 863 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായി.

കൊല്ലം 860 പോയിന്റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്തായി.

മറ്റ് ജില്ലകളുടെ പോയിന്റ് നില.

എറണാകുളം 851
തിരുവനന്തപുരം 826
ആലപ്പുഴ 807
കാസർകോട് 806
കോട്ടയം 791
വയനാട് 772
പത്തനംതിട്ട 728
ഇടുക്കി 686.

LATEST NEWS