കെഎഎസ് പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് നേട്ടവുമായി കെ ബിജിമോൾ

Oct 13, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: കെഎഎസ് സ്ക്രീൻ രണ്ടിൽ അൻപതാം റാങ്കും എസ്.സി വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് നേടി കെ ബിജിമോൾ. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ഡിഎംഒ ഓഫീസിൽ ഡിവിസി യൂണിറ്റ് ഫീൽഡ് വർക്കർ ആണ്. 2016- 18 വരെ കേരള പോലീസിൽ വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. കിഴുവിലം കാട്ടുംപുറം കെ ബി ഭവനിൽ കുമാരനെയും ബേബിയുടെയും മകളാണ്. ഭർത്താവ്: ബിജു (സിആർപിഎഫ്, കണ്ണൂർ). സഹോദരൻ: ബിനുമോൻ കെ ബി.

LATEST NEWS
നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ...