കടയ്ക്കാവൂർ ഭജനമഠം ശ്രീ അർദ്ധനാരീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലും വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു

Oct 15, 2021

കടയ്ക്കാവൂർ ഭജനമഠം ശ്രീ അർദ്ധനാരീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിജയദശമി ദിനത്തിൽ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൂപ്രണ്ടും രസതന്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകനുമായ ആര്യനാട് ജയചന്ദ്രൻ കുരുന്നുകൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്നു.

LATEST NEWS