കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച മലയാളി മങ്ക മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം റണ്ണറപ്പായി ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശിനി

Nov 20, 2023

കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മലയാളി മങ്ക മത്സരത്തിൽ അഷിത പി എസ് വിജയിയായി. പ്രേക്ഷകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി മലയാളി സുന്ദരികൾ കേരളത്തിന്റെ തനിമയും പാരമ്പര്യവും മാറ്റുരച്ചു.
മലയാളിത്തം നിറഞ്ഞുനിന്ന മത്സരത്തിൽ അഷിത പി എസ് ഒന്നാം റണ്ണറപ്പായി.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെഷൻ ഓഫീസറായി ജോലി നോക്കുന്ന അഷിത ആറ്റിങ്ങൽ കൊടുമൺ സ്വദേശിനിയാണ്.

LATEST NEWS