കല്ലമ്പലം ഫയർ ആന്റ് റെസക്യൂ സ്റ്റേഷന് താൽക്കാലിക കെട്ടിടമായി

Nov 12, 2021

നാവായിക്കുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ പഴയ കെട്ടിടം കല്ലമ്പലം ഫയർ ആന്റ് റെസക്യൂ സ്റ്റേഷന്റെ താൽക്കാലിക ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമാക്കാൻ ഉത്തരവ്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത കെട്ടിടം യഥാവിധം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

LATEST NEWS
ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഡല്‍ഹി: ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായപരിധി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് റെഗുലേറ്ററി...

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ വലതുകൈ നഷ്ടപെട്ടിട്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പൊരുതിയാണ്...