കല്ലമ്പലം ഫയർ ആന്റ് റെസക്യൂ സ്റ്റേഷന് താൽക്കാലിക കെട്ടിടമായി

Nov 12, 2021

നാവായിക്കുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ പഴയ കെട്ടിടം കല്ലമ്പലം ഫയർ ആന്റ് റെസക്യൂ സ്റ്റേഷന്റെ താൽക്കാലിക ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമാക്കാൻ ഉത്തരവ്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത കെട്ടിടം യഥാവിധം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

LATEST NEWS
കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിലെ പ്രതികള്‍ റിമാന്‍ഡില്‍; കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച

കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിലെ പ്രതികള്‍ റിമാന്‍ഡില്‍; കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച

കൊല്ലം: ഓയൂരില്‍നിന്ന് ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ മൂന്നു പ്രതികളെയും ഈ മാസം...