കേരള സംഗീത അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ ജീവനക്കാരന്

Nov 26, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: കേരള സംഗീത അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ ജീവനക്കാരൻ സ്വന്തമാക്കി. ‘എൻ്റെ കേരളം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള സംഗീത അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡിനാണ് ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജൻ മടവൂർ അർഹനായത്. കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗാനത്തിന് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയത്. KMCSU ൻ്റെ നേതാവായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ വിവിധ വാരികകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

LATEST NEWS
തിരുവനന്തപുരത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തില്‍ 5 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം

തിരുവനന്തപുരത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തില്‍ 5 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം

തിരുവന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കഠിനകംകുളത്ത് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്....