അഞ്ചുതെങ്ങ് കൃഷിഭവനിൽ സൗജന്യ ഫലവൃക്ഷ തൈകളുടെ വിതരണം

Oct 29, 2021

അഞ്ചുതെങ്ങ് കൃഷിഭവനിൽ ഒരു കോടി ഫല വൃക്ഷ തൈ വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
സൗജന്യമായി ഫലവൃക്ഷതൈകൾ വിതരണം ചെയുന്നു. മാതളം, നാരകം, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്നിവയുടെ തൈകളാണ് വിതരണത്തിനായ് കൃഷിഭവനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യക്കാർ കൃഷിഭവനിലെത്തി കൈപ്പറ്റാമെന്ന് അഞ്ചുതെങ്ങ് കൃഷിഭവൻ ഓഫീസർ സീമ വി അറിയിച്ചു.

LATEST NEWS
മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഇന്നും നാളെയും റെഡ് അലര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴയില്‍ അതിതീവ്രമഴയില്ല; വെള്ളിയാഴ്ച വരെ പെരുമഴയ്ക്ക് സാധ്യത

മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഇന്നും നാളെയും റെഡ് അലര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴയില്‍ അതിതീവ്രമഴയില്ല; വെള്ളിയാഴ്ച വരെ പെരുമഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെയും ന്യൂനമര്‍ദ്ദ പാത്തിയുടെയും സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത്...