വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Oct 6, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: ആറ്റിങ്ങൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൻറെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പറങ്കി മാവിള, വലിയവിള, പന്തു കുളം, ചെറുവള്ളി കോണം, തെഞ്ചേരിക്കോണം, തൊട്ടിക്കല്ല് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ 11 കെവി ലൈനിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷ ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ നാളെ (7-10-2021 വ്യാഴം) രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

LATEST NEWS