കുടവൂർക്കോണം ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ സ്കൂളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ബിജെപി

Oct 29, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കുടവൂർക്കോണം ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ സ്കൂളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവും മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവയുടെ വിതരണവും നടത്തി. ബിജെപി കടയ്ക്കാവൂർ പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം നടന്നത്.

LATEST NEWS