മടവൂർ എൽപിഎസിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു

Nov 2, 2021

മടവൂർ: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച അടച്ചു പൂട്ടലുകളുടെ നീണ്ട ഇടവേളക്കുശേഷം മഴയുടെ അകമ്പടിയോ, കൂട്ടുകാരുടെ കരച്ചിലുകളോ ഇല്ലാതെ മടവൂർ ജിപിഎസ് എന്ന വിദ്യാലയ മുത്തശ്ശിയുടെ അങ്കണ ത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്ര വേറിട്ടൊരനുഭവമായ സന്തോഷത്തിലാണ് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ. കൂട്ടുകാരെ കാണാതെ, അധ്യാപകരെ കാണാതെ, വിദൂരതയിലിരുന്നു നേടിയ പഠനാനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവവേദ്യമായ സന്തോഷമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത്.

പ്രവേശനോത്സവം സമ്മാനിച്ച ഉത്സവച്ഛായ അതിന് ഇരട്ടിമധുരമേകി. വർണബലൂണുകളും അക്ഷര ബലൂണുകളും, അക്ഷരമരവും സമ്മാനപ്പൊതിയു മൊക്കെ അറിവിന്റെ വിസ്മയലോകത്തേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് ആതിഥ്യമരുളി. അപരിചിതത്വത്തിന്റെ അതിർ വരമ്പുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ, വിദ്യാലയാ ന്തരീക്ഷവുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലായ കൂട്ടുകാർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു അധ്യയന കാലത്തെ….

LATEST NEWS