‘വീട്ടുമുറ്റത്തു മത്സ്യ കൃഷി പദ്ധതി’യുടെ ഭാഗമായി പഴയകുന്നുമ്മേൽ പഞ്ചായത്തിൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി

Nov 8, 2021

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിപ്രകാരം ഫിഷറീസ് വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ‘വീട്ടുമുറ്റത്തു മത്സ്യ കൃഷി പദ്ധതി’ പ്രകാരം പഴയകുന്നുമ്മേൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഷെഡിൽകട 5ആം വാർഡിൽ കുന്നിൽ വീട്ടിൽ മുതുകുറിഞ്ഞി കൃഷ്ണകുമാറിന്റ മത്സ്യ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് എം എൽ എ ഒ എസ് അംബിക നിർവഹിച്ചു. കെ രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ കൃഷ്ണകുമാർ, എസ്. പ്രദീപ്‌ കുമാർ, വാർഡ് മെമ്പർ എസ്.സിബി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

LATEST NEWS
‘ചിലര്‍ പണപ്പിരിവിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നു’; മദ്യനയത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ചര്‍ച്ച പോലും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്

‘ചിലര്‍ പണപ്പിരിവിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നു’; മദ്യനയത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ചര്‍ച്ച പോലും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം: ബാര്‍കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന ശബ്ദരേഖയെ സര്‍ക്കാര്‍ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ്...