ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ ശുചീകരണ വിഭാഗം ബ്രാൻഡ്‌ അംബാസിഡറായി മുൻ ചെയർമാൻ എം.പ്രദീപിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

Oct 2, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധിജയന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നഗരസഭയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് മുൻ ചെയർമാൻ എം.പ്രദീപിനെ ശുചീകരണ വിഭാഗം ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇദ്ദേഹം നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായും അധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പട്ടണത്തിലെ ശുചീകരണ മേഖലയിൽ നടത്തിയ വിജയകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനിച്ചാണ് എം.പ്രദീപിനെ മാതൃകാ പുരുഷനായി നീയമിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ന്യൂതനമായ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വിദഗ്ധോപദേശം തേടാനും സാധിക്കും. സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന അടിയന്തിര കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് മുൻ ചെയർമാനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നീയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

LATEST NEWS