എം.എസ്.എം.ഇ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റെറിൽ വിവിധ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു

Nov 20, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: മൂന്നുമുക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ പരിശീലന സ്ഥാപനമായ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്റെർപ്രൈസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റെറിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളുടെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നു. എം എസ് ഓഫീസ്, ജാവ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്ലോമ, ടാലി വിത്ത് ജി.എസ്.ടി എന്നീ കോഴ്സുകൾക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്. താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 25 ന് മുമ്പ് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 9746870544

LATEST NEWS
കെ. രാധ (78) അന്തരിച്ചു

കെ. രാധ (78) അന്തരിച്ചു

ആറ്റിങ്ങൽ: തോട്ടവാരം കുരുവിള വീട്ടിൽ (വി.എസ്.ആർ.എ:156) പരേതനായ വി സദാനന്ദന്റെ സഹധർമ്മിണി കെ...

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കബളിപ്പിച്ചെന്നെ പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കബളിപ്പിച്ചെന്നെ പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കബളിപ്പിച്ചെന്നെ പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ....