മുദാക്കലിൽ ഹരിതഗ്രാമം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ക്യാമ്പയിൻ

Nov 7, 2021

ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒക്ടോബർ 2ന് മുദാക്കലിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഹരിതഗ്രാമം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കൂട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച 12 കർഷകരിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് കർഷകർ ഇന്ന് ‘കേരള ചിക്കൻ്റെ’ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ പി.സി സന്ദർശിച്ചു.

3500 കോഴികളെയാണ് ഇവർ വളർത്തുന്നത്. ബാക്കി 10 കർഷകർ കൂടി സംരഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 27000 ഇറച്ചിക്കോഴിയെ പ്രതിമാസം പ്രദേശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ബാക്കി ഫാമുകളും ഡിസംബർ രണ്ടാം വാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകും.

LATEST NEWS
ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഡല്‍ഹി: ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായപരിധി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് റെഗുലേറ്ററി...

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ വലതുകൈ നഷ്ടപെട്ടിട്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പൊരുതിയാണ്...