നഗരസഭാ കൃഷിഭവനിൽ അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

Oct 30, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരസഭാ കൃഷിഭവനിൽ അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വിൽപ്പനക്ക് തയ്യാറാക്കി. ഒരു പാക്കറ്റിന് 2 രൂപ നിരക്കിലാണ് വിത്തുകൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. 5 ഇനം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ അടങ്ങിയ രണ്ടായിരത്തോളം പാക്കറ്റുകൾ വിൽപ്പനക്കായി അധികൃതർ കൃഷിഭവനിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിത്തുകൾ ആവശ്യമുള്ള നഗരസഭാ പരിധിയിലെ താമസക്കാർ നികുതി ഒടുക്കിയ രസീതിന്റെ പകർപ്പുമായി കൃഷിഭവനിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് എന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ വിഎൽ. പ്രഭ അറിയിച്ചു.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ : 0470 2623121

LATEST NEWS
കെ. രാധ (78) അന്തരിച്ചു

കെ. രാധ (78) അന്തരിച്ചു

ആറ്റിങ്ങൽ: തോട്ടവാരം കുരുവിള വീട്ടിൽ (വി.എസ്.ആർ.എ:156) പരേതനായ വി സദാനന്ദന്റെ സഹധർമ്മിണി കെ...

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കബളിപ്പിച്ചെന്നെ പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കബളിപ്പിച്ചെന്നെ പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കബളിപ്പിച്ചെന്നെ പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ....