മൈമൂനബീവി (70) അന്തരിച്ചു

Dec 1, 2021

ആലംകോട് ചാത്തൻപറ കളിയിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ കാസ്ട്രോ ബഷീറിന്റെ ഭാര്യയും പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ (പോക്സോ) അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹസ്സിന്റെ മാതാവുമായ മൈമൂനബീവി (70) മരണപ്പെട്ടു.

LATEST NEWS