ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങൾ

Nov 17, 2021

അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷിദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവർ നവംബർ 25നകം pwddaytvm@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അയയ്ക്കണമെന്ന് ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഭിന്നശേഷി സംഘടനകൾ, സഹജീവനം വളണ്ടിയർമാർ, എൽ.എൽ.സി എന്നിവരുടെ ഓൺലൈൻ യോഗം നവംബർ 19ന് ചേരും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471 2343241.

LATEST NEWS