അതിദരിദ്രരുടെ അതിജീവന പദ്ധതിക്കായി പരിശീലന പരിപാടി

Nov 3, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: അതിദരിദ്രരുടെ അതിജീവന പദ്ധതി ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നഗരസഭ കൗൺസിലർക്കായുള്ള പരിശീലന പരിപാടി മുനിസിപ്പൽ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു. നഗരസഭാ ചെയർ പേഴ്സൺ അഡ്വ. എസ്.കുമാരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. വൈസ് ചെയർമാൻ ജി.തുളസീധരൻ പിള്ള, വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ, കൗൺസിലർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കേരള ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (കില) റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരായ ആർ. സുധീർ രാജ്, വേണുനാഥ് തുടങ്ങിയവർ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

LATEST NEWS