സ്‌കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾക്കായി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

Nov 5, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: അസംഘടിത മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ദേശീയ ഡാറ്റ ബേസ് തയ്യാറാക്കാൻ കേരള ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 16 വയസ്സ് മുതൽ 59 വയസ്സു വരെയുള്ള ആദായ നികുതി അടയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പി എഫ്, ഇ.എസ്.ഐ അനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത അസംഘടിത മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ആറ്റിങ്ങൽ സബ് ഓഫീസിൽ 09.11.2021 ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന e-shram ക്യാമ്പിൽ സ്കാറ്റേർഡ് വിഭാഗം ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്, ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പർ, എ. എൽ. ഒ കാർഡ് എന്നിവ സഹിതം കേരള ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ് ആറ്റിങ്ങൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരായി നിർബന്ധായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

LATEST NEWS
ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് ഇനി പ്രായപരിധിയില്ല; ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്കും പോളിസി എടുക്കാം, നയം മാറ്റം

ഡല്‍ഹി: ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായപരിധി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് റെഗുലേറ്ററി...

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ വലം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മനക്കരുത്ത് ഇടംകൈയ്യിലാക്കി പാര്‍വതി ഐഎഎസ് പദവിയിലേക്ക്’ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ വലതുകൈ നഷ്ടപെട്ടിട്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പൊരുതിയാണ്...