വിമുക്തഭടന്‍മാരുടെ മക്കള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്

Oct 8, 2021

വിമുക്ത ഭടന്‍മാരുടെ മക്കളില്‍ 2021-22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സിന് പ്രവേശനം കിട്ടിയവര്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷ www.ksb.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈനായി നവംബര്‍ 30 നകം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതും പകര്‍പ്പ് ജില്ലാ സൈനിക ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഫോണ്‍- 04862 22904

LATEST NEWS