ഷിനി മോൾ (44) നിര്യാതയായി

Nov 23, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: അവനവഞ്ചേരി മങ്ങണ്ടത്തിൽ ജയകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഷിനി മോൾ (44) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: അജയ് ജയൻ, ഡിന്റ ജയൻ.

LATEST NEWS