കോളേജുകൾ തുറന്നിട്ടും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബസുകളിൽ എസ്.ടി അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി

Oct 5, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിട വേളയ്ക്ക് ശേഷം കോളേജുകൾ തുറന്നപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബസുകളിൽ എസ്.ടി അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി ശക്തം. നാമമാത്രമായി ചില വാഹനങ്ങൾ എസ്.ടി അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടുമിക്ക പ്രൈവറ്റ് ബസുകളിലും വിദ്യാർത്ഥികളെ വിവേചന മനോഭാവത്തോടെ കാണുകയും എസ്.ടി ചോദിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ജീവനക്കാർ അസഭ്യം പറയുകയും പകുതി വഴിയിൽ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്യുന്നതായും പരാതി ഉയരുന്നു. ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ എത്രയും വേഗം നടപടികൈക്കൊള്ളണം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

LATEST NEWS
പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുളള ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ ഇന്ന്...