ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നാഗരൂട്ട് 30ന്

Oct 28, 2021

ആറ്റിങ്ങല്‍: ഇളമ്പ നെല്ലിമൂട് പൂവൻകോട് മാടൻനടദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ നാഗരൂട്ടും വിശേഷാൽ പൂജയും സമൂഹപൊങ്കാലയും 2021 ഒക്‌ടോബർ 30 ശനിയാഴ്ച നടക്കും. രാവിലെ 6:30 ഗണപതിഹോമം, രാവിലെ 8:30 സമൂഹപൊങ്കാല, രാവിലെ 10:30 നാഗരൂട്ട്.

ആലംകോട് ഗുരുനാഗപ്പന്‍കാവ് ലക്ഷ്മീനാരായണക്ഷേത്രത്തില്‍ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

വെട്ടൂര്‍: താഴേവെട്ടൂര്‍ കുമാരുവിളാകം ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 9.30 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

ആറ്റിങ്ങല്‍: ഇടയ്‌ക്കോട് തെങ്ങത്ത് നാഗര്കാവില്‍ 30 ന് രാവിലെ 10 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

ആറ്റിങ്ങല്‍: തോട്ടവാരം വീരഭദ്രസ്വാമിക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 9 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

വെള്ളല്ലൂര്‍: വിട്ടിയോട് ഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 10.30 ന് പടിഞ്ഞാറേക്കാവിലും 11 ന് കിഴക്കേക്കാവിലും നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

ആറ്റിങ്ങല്‍: ഊരുപൊയ്ക കുഴിവിളാകത്ത് നാഗരുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 11 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

ആറ്റിങ്ങല്‍: മേലാറ്റിങ്ങല്‍ കിടുത്തട്ട് ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 10 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

വക്കം: ദൈവപ്പുര ഉലകുടയപെരുമാള്‍ തമ്പുരാന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 9.30 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

ആറ്റിങ്ങല്‍: ആലംകോട് മണ്ണൂര്‍ഭാഗം മണ്ണൂര്‍ക്കാവ് ഭദ്രാദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 10 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

വക്കം: ഈച്ചവിളാകം നാഗരുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ നാഗരൂട്ട് 30 ന് രാവിലെ 11 ന് നടക്കും.

വക്കം: കുന്നില്‍ രാജരാജേശ്വരി ഭദ്രകാളീക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 11 ന് നടക്കും

ആറ്റിങ്ങല്‍: അയിലം പുല്ലാംവിളാകം ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 10 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

ആറ്റിങ്ങല്‍: കോളംകോട് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തില്‍ 30 ന് രാവിലെ 10 ന് നാഗരൂട്ട് നടക്കും.

LATEST NEWS
കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിലെ പ്രതികള്‍ റിമാന്‍ഡില്‍; കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച

കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിലെ പ്രതികള്‍ റിമാന്‍ഡില്‍; കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച

കൊല്ലം: ഓയൂരില്‍നിന്ന് ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ മൂന്നു പ്രതികളെയും ഈ മാസം...