വർക്കലയിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കമായി

Oct 23, 2021

വർക്കല: വർക്കല എക്സൈസിന്റെ വിമുക്തിയുടെയും വൈസ്മെൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേയും വർക്കല ടൗൺ ക്ലബ്ബിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കമായി. വർക്കല എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വർക്കല ദേവകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എൻ വിജയൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങിന് ഉദ്ഘാടനം എക്സൈസ് വിമുക്തി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ജയരാജ് നിർവഹിച്ചു. വർക്കല എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിനോദ് ആശംസകളർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. തുളസീധരൻ ചടങ്ങിൽ നന്ദി പ്രകാശനം നടത്തി.

LATEST NEWS