വെഞ്ഞാറമൂട് മരുതുംമൂട്ടിൽ യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Oct 7, 2021

വെഞ്ഞാറമൂട്: പുല്ലമ്പാറ മരുതുംമൂട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്റ്റെഫി 24 വയസ്സ് . ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടുകൂടി വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കോട്ടയം തിരുവല്ല സ്വദേശികളാണ് . ഇവർ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി മരുതുംമൂട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

LATEST NEWS