വാട്ടർ എ.റ്റി.എം. ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

Oct 20, 2021

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി, കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പള്ളിക്കൽ ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥാപിതമായ വാട്ടർ എ.റ്റി.എം.മിൻ്റെ ഉത്ഘാടനം കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ബി.പി.മുരളി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. രണ്ടു രൂപ നിരക്കിൽ കുടിവെള്ളം സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്നു. ഡിവിഷൻ മെമ്പർ അഫ്സൽ എസ്.ആർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീജ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എ.നിഹാസ്, ബൻഷാ ബഷീർ, ജിഹാദ്, സജി കുമാർ, ദീപ.ഡി. , സരളമ്മ, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് എസ്.നിസ്സാം . ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സജീബ് ഹാഷിം , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറൻമാർ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

LATEST NEWS