ലോക സാഹിത്യ പാർലമെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് മാനേജർ തസ്തികയിൽ നിയമനം ലഭിച്ച് ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി

Nov 10, 2021

ഇറ്റലിയിലെ റോം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ലോകത്തെ ഏററവും വലിയ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയായ വേൾഡ് യൂണിയൻ ഓഫ് പോയറ്റ്സ്
(World Parliament of Literature) ന്റെ കോർഡിനേഷൻ ബോഡിയിൽ ആജീവനാന്ത വിശിഷ്ട അംഗത്വവും ഫസ്റ്റ് മാനേജർ, Level 1 എന്ന സ്ഥാനലബ്ധിയും ആറ്റിങ്ങലുകാരനായ ബാലചന്ദ്രൻ നായർ സ്വന്തമാക്കി.

ആറ്റിങ്ങൽ ജനിച്ച് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം. മുപ്പതു വർഷം സൈനിക സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ചു വരിച്ച അനുഭവസമ്പത്ത് പില്കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കവിതകളായും കഥകളായും പങ്കുവക്കാനായി. മൂന്ന് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഒന്നു മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമുള്ള നാല്പത്തിയേഴു കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം. സമഗ്ര സാഹിത്യ സംഭാവനക്ക് തെലങ്കാന സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും ഗുജറാത്ത് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും 2021 ലെ അംഗീകാരങ്ങൾ. ലോകമെമ്പാടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സാഹിത്യ സംഘങ്ങളിൽ ഭാരവാഹിത്വം. സാഹിത്യ സംഭാവനകൾക്ക് ഒട്ടനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ. ഹാവെൻ എന്ന ആഗോള സാഹിത്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ബാലചന്ദ്രൻ നായർക്ക് വേൾഡ് യൂണിയൻ ഓഫ് പൊയറ്റ്സ് എന്ന ലോക സാഹിത്യ പാർലമെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് മാനേജർ തസ്തികയിൽ നിയമനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

LATEST NEWS
നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ...