അമ്മുക്കുട്ടി അമ്മ (90) അന്തരിച്ചു

Nov 21, 2021

മേലാറ്റിങ്ങൽ പുത്തൻ വിള വീട്ടിൽ പരേതനായ ഗോപാലപിള്ളയുടെ ഭാര്യ അമ്മുക്കുട്ടി അമ്മ (90) അന്തരിച്ചു. മക്കൾ: മുരളീധര കുറുപ്പ്, രാജേന്ദ്ര കുറുപ്പ്, വിശ്വനാഥ കുറുപ്പ്, പരേതനായ ഭൂവനചന്ദ്രകുറുപ്പ്, സന്തകുമാരി അമ്മ, ലളിതകുമാരി അമ്മ, സുരേന്ദ്രകുറുപ്പ്, ഉഷാകുമാരി

മരുമക്കൾ: രമണി, ഉഷാകുമാരി, പദ്മകുമാരി, വിജയകുമാരി, സുകുമാരൻ നായർ, രാജേന്ദ്രൻ നായർ, പ്രേമകുമാരി, രാജേന്ദ്രൻ നായർ.

LATEST NEWS
തിരുവനന്തപുരത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തില്‍ 5 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം

തിരുവനന്തപുരത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തില്‍ 5 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം

തിരുവന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കഠിനകംകുളത്ത് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്....