ശിവൻ കുട്ടി പിള്ള (79) അന്തരിച്ചു

Nov 18, 2023

ആറ്റിങ്ങൽ: കടുവയിൽ മേലെ വള്ളത്തല വീട്ടിൽ ശിവൻ കുട്ടി പിള്ള (79) അന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: വസന്ത
മക്കൾ: മല്ലിക, മധു, മായ, മനോജ് .
മരുമക്കൾ: പരേതനായ രാജു, ആശ, അജി നാഥ്, സംഗീത
സഞ്ചയനം: ബുധൻ 8 ന്

LATEST NEWS