ആറ്റിങ്ങലിലെ ടെയിലറിങ് ഷോപ്പിൽ തൊഴിലവസരം

Nov 23, 2021

ആറ്റിങ്ങലിലെ പ്രമുഖ ടെയിലറിങ് ഷോപ്പായ ‘ബിലാ ടെയിലറിങ്ങിൽ’ ജെന്റ്സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് തയ്യൽക്കാരെ തേടുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 9048920082, 9400012291

LATEST NEWS
കെ. രാധ (78) അന്തരിച്ചു

കെ. രാധ (78) അന്തരിച്ചു

ആറ്റിങ്ങൽ: തോട്ടവാരം കുരുവിള വീട്ടിൽ (വി.എസ്.ആർ.എ:156) പരേതനായ വി സദാനന്ദന്റെ സഹധർമ്മിണി കെ...

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കബളിപ്പിച്ചെന്നെ പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കബളിപ്പിച്ചെന്നെ പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കബളിപ്പിച്ചെന്നെ പരാതിയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ....