വി രവീന്ദ്രൻ (91) അന്തരിച്ചു

Oct 14, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: ആറ്റിങ്ങൽ വട്ടവിള ദീപശ്രീയിൽ റിട്ട.പ്രൊഫസർ വി രവീന്ദ്രൻ (91) അന്തരിച്ചു. വിവിധ എസ് എൻ കോളേജുകളിൽ ഹിന്ദി പ്രൊഫസർ ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ നാരായണ സാംസ്കാരിക സമിതി, കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭാര്യ: സുമംഗല ദേവി (Rtd HSA),
മക്കൾ: ദിനേശ്(SDE BSNL), ദീപ (HSST)
മരുമക്കൾ: സ്നേഹ (SDE BSNL), സിറാജ് (HSST)

LATEST NEWS